Biografija

Dr Milovan Milošević, rođen je 16. 8. 1935. godine, kao drugo, od petero dece Dragoljuba i Obradinke, u selu Dubu, opština Bajina Bašta. Osnovnu školu završio je u selu Dubu, nižu gimnaziju u Bajinoj Bašti, višu gimnaziju u Titovom Užicu a Vojno-tehničku akademiju u Zagrebu.

Vojno -tehničku akademiju je završio sa prosečnom ocenom 9,36 kao prvi u rangu IV klase i proizveden u čin potporučnika tehničke službe. Tada je raspoređen na službu u tehničku radionicu IV stepena vojnog područja Maribor. Višu ekonomsko komercijalnu školu u Mariboru završio je vanredno (krijući od komande) od 1961. do 1962. i to za godinu i po dana. Znači , diplomirao je pre nego što je postao apsolvent. Visoku privrednu školu (drugi stepen Ekonomskog fakuleteta) u Zagrebu završio je u vremenu od 1962. do 1964. godine i stekao zvanje diplomiranog ekonomiste.

U toku 1964. godine podneo je zahtev za demobilizaciju iz JNA. Umesto demobilizacije prekomandovan je u Upravu tehničkog snabdevanja Ministarstva narodne odbrane u Beogradu. Od 30. maja 1965. godine je na službi u Upravi tehničkog snabdevanja MNO. Od oktobra 1965. do kraja 1967. godine je bio na redovnom poslediplomskom školovanju na poslediplomskoj ekonomskoj školi Jugoslovenskog instituta za ekonomska istraživanja. Godine 1967. magistrirao je na Kursu operacionih istraživanja sa magistarskom temom „Teorijski osnovi i primena mrežnog programiranja“ i stekao titulu Magistra organizacionih nauka.

Po  magistriranju  raspoređen  je  na  službu  u  Upravu  za  metode  upravljanja  i  rukovođenj  a  u  Generalštab  JNA,  gde  radi  na  primeni  operacionih  metoda  na  upravljanje  i  ruk  ovođenje  u  JNA. Pored  više  drugih  radova  uradio je  i  Program  za  planiranje  materi­ja  lno-tehničkog  obezbeđenja  JNA,  koji  se  primenjivao  i  posle  njegovog  demobilisanj  a  iz  JNA.

Demobilisao se po svom zahtevu 1972. godine, u činu kapetana I klase sa položenim majorskim ispitom. Od tada radi na odgovornim poslovima značajnih beogradskih preduzeća i ustanova. Uvek kao glavni rukovodeći radnik, kao direktor, generalni direktor, predsednik i sl.

Prvo civilno zaposlenje mu je bilo u Gradskom stambenom preduzeću Beograd. Ovde je formirao OOUR „Infostan“. Bio je nosilac projekta uvođenja objedinjene obrade i naplate komunalnih i drugih usluga u Beogradu. Bio je zamenik generalnog direktora Vojnog servisa Narodne banke Jugoslavije a zatim i predsednik Komiteta za komunalno-stambene, građevinske i urbanističke poslove opštine Savski venac u Beogradu, direktor „Dimničara“ Beograd, generalni direktor „Metalservisa“ Beograd i direktor Stambene zadruge „Kosovo“ u Beogradu.

Početkom devedesetih godina prošlog veka njegovo ime se našlo u knjizi Ko je ko u Srbiji? Tako da je bio svrstan u skupinu od 3.000 najuglednijih, najznačajnih i najviđenijih ljudi.

Prevremeno se penzionisao 1994. godine po svom zahtevu, kada se vratio u rodno selo sa namerom da zaboravi stari način života i po mogućnosti povrati svoje narušeno zdravlje. Posvetio se izučavanju ekološke proizvodnje žitarica, povrća i voća. Znanje iz prirodne medicine rešio je da primeni u praksi i počinje da se leči biljem i da menja način ishrane kako bi se telo oslobodilo otrova. Osmislio je i Paket hrane od 45 biljaka koje su bitne za ovaj proces.

Osnovao i registrovao udruženje Centar za prirodne alternative (CPA). Organizuje eko-zdravstveni turizam u pet kategorisanih soba (tri zvezdice), seminare i kurseve za detoksikaciju organizma.

Poštujući prirodne zakone, vitalan i veseo, osvojio je i vrhove prirodnih nauka, i u 79. godini života doktorirao na The Institute for Natural Medicine, postavši tako Doktor nauka prirodne medicine.

Živi u  selu  Dub  sa  suprugom  Milesom.