Centar za prirodne alternative

Dr Mr Milovan Milošević je leta 1994. odlučio da glasne i užurbane ulice Beograda zameni mirom i tišinom prirode. Zajedno sa suprugom Milesom vratio se svojim korenima i ponovo započeo život u rodnom selu Dubu. Sa znanjem da 70% zdravstvenih problema i bolesti počinje od načina ishrane i stresa, Milovan je odlučio da svoj dotadašnji život hedoniste zameni novim i zdravijim pravcem.
Oslonac tog novog pravca predstavljala je vegeterijanska ishrana i miran pristup životu. Kombinovanjem saveta koje je dobio od nutricionista i literature alternativne medicine koju je izučavao, uspeo je da popravi svoje zdravstveno stanje i izbegne potrebu za operacijom na srcu (ugradnju 3 bajpasa) i doživotnom terapijom lekovima. Svojim načinom života je došao do stadijuma gde poslednjih 15 godina ne koristi nikakve medikamente, pa čak ni aspirin. Odlučio je da svoje iskustvo pretoči u knigu pod nazivom Servis čišćenja organizma. Ali tu nije stao, zbog ličnog verovanja da dok je čovek voljan i zdrav, treba težiti ka neprestanom usavršavanju i učenju.
Nakon izdavanja knjige i držanja mnogobrojnih predavanja na temu Korišćenja paketa hrane za čišćenje ogranizma, osnovao je Centar za Prirodne Alternative. U tom centru sada, između ostalog, organizuje predavanja, seminare i različite kurseve na temu pročišćavanja organizma. Pored privatne biblioteke od preko 1000 knjiga na temu alternativne medicine i prirode, odlučio je da svoje znanje i formalno učvrsti. Prvi korak ove odluke bio je magistriranje na Medicinskom Fakultetu u Banjaluci na temu ,,Medicina Zdravstvenog Turizma”, a potom i putem doktorske diplome od strane Instituta za Prirodnu Medicinu (IPM) u Beogradu (u saradnji sa istoimenim američkim fakultetom).

Nakon izdavanja knjige i držanja mnogobrojnih predavanja na temu Korišćenja paketa hrane za čišćenje ogranizma, osnovao je Centar za Prirodne Alternative. U tom centru sada, između ostalog, organizuje predavanja, seminare i različite kurseve na temu pročišćavanja organizma. Pored privatne biblioteke od preko 1000 knjiga na temu alternativne medicine i prirode, odlučio je da svoje znanje i formalno učvrsti. Prvi korak ove odluke bio je magistriranje na Medicinskom Fakultetu u Banjaluci na temu ,,Medicina Zdravstvenog Turizma”, a potom i putem doktorske diplome od strane Instituta za Prirodnu Medicinu (IPM) u Beogradu (u saradnji sa istoimenim američkim fakultetom).

Pozdravite se sa tegobama i očistite organizam

Kontakt

Telefoni

060/3576999 i 065/8576999

Email

cpaorganic @ gmail.com