Servis – Čišćenje organizma

Da bi mogla da radi, svaka mašina mora da ima čist vazduh, čisto gorivo i da ima hlađenje. Svaka mašina, svaki naš auto ima filter za vazduh, filter za gorivo, filter za ulje i filter za klimu. U našem organizmu takođe postoje svi ti filteri: koža kao filter koja je glavni i najveći naš organ, filtrira upijajući vazduh i vodu; jetra koja je glavna laboratorija; pluća koja čiste vazduh; bubrezi koji čiste krv.
Ceo taj sistem bi trebalo da očistimo.
Takođe, svaka mašina ili uređaj imaju propisano kada se moraju servisirati. Tako je u vojsci propisano da se vrši prvi tehnički pregled motornih vozila usled promene režima eksploatacije prilikom prelaska sa letnje na zimsku i sa zimske na letnju eksploataciju.
Prevedeno na uslove čovekovog života, to bi značilo da bi trebalo najmanje dvaput godišnje da servisiramo tj. očistimo svoj organizam.
Čišćenje organizma ima više metoda, a sve one uglavnom se svode na post. Od prastarih vremena čoveku je poznat spasonosni efekat posta. To je najstarija terapija koja se primenjuje skoro svuda u svetu. U pravoslavnoj religiji je propisano da se posti božićni, vaskršnji, petrovski i gospojinski post.
Post je velika operacija čišćenja organizma, koji je opterećen modernim i zamornim životom koji mu namećemo.

Najbolja prevencija bolesti je post. To je velika operacija čišćenja organizma, koji je zamoren modernim i zamornim životom koji mu namećemo. Sa biohemijske tačke gledišta, sve to crpi energiju i na kra­ju usporava metabolizam. Akumulacija stresa, preobilne i nepravilne ishrane uslovljava reakciju koja proizvodi toksine, a koji opet mogu da budu uzroci raznih nelagodnosti i bolesti. Post i odmor idu zajedno; apsolutni odmor koji svestan čovek nametne „nesvesnom“ da bi se i ono (telo) moglo pročistiti radi uspostavljanja dobre međusobne ravnoteže.

Za vreme tog dragocenog vremena dolazi do reparacije ćelija i tkiva, njihovog obnavljanja, oštećeni organi dolaze sebi, bolesne i izrađene ćelije se otklanjaju. To nije slučajnost, već neverovatno programirana samoodbrana, koja je predviđena genetskim zakonom.

Naši ljudi danas nemaju volje za gladovanje i odmor i tako pro-puštaju mogućnost da na taj način spreče i, evantualno, izleče bolesti. Većina voli da se obrati lekaru, koji im daje lekove i veruju da će posle toga, sve biti u redu. Ali, time još više opterećuju metabolizam, jer se hemijske supstance teško eliminišu i opterećuju bolesnike. Poznato je da se jedno leči, a drugo uproprašćuje. U stvari „bolest“ne treba lečiti, već samo pomoći telu da se samo izleči, ukoliko organi nisu već nepovratno oštećeni i odbrana oslabljena.

Post je idealan način da se obavi generalno čišćenje:

− bolesnih ćelija,

− otrovnih supstanci,

− šljake,

− plaka u krvnim sudovima i

− creva, u kojima se akumulišu toksini i postepeno postaju izvor trovanja celog organizma, kada se smanji njihova selektivna moć i kad prelaze u krv.

Sve to zagađuje organizam i onemogućava njegovo funkcionisanje.

Gladovanja se ne treba bojati i ne treba imati strah od njega. Postoje slučajevi da su ljudi postili duže od 70 dana bez ikakvih posledica, jer u organizmu postoje rezerve predviđene i za takve slučajeve.

 

Razlikujemo više vrsta postova:

− alimentarni odmor,

− hidrični post,

− suvi post,

− mešoviti post,

− šrotov post,

− monodijetu i

− totalni post − gladovanje.

Obradićemo samo ovaj sedmi, totalni post. To je apsolutna apsti­nencija od hrane. U slučaju gladi i žeđi treba odmah popiti 2 decilitra vode u malim gutljajima. Post obično traje tri nedelje, ovo je dovoljno da se organizam očisti, da nestanu uzroci skoro svih bolesti, izuzev raka i leukemije, za čije izlečenje se mora gladovati 42 dana.

Post ne leči samo jednu bolest, već sve u isto vreme, pošto je telo celina. Kroz njega prolazi sva krv i sva limfa. To je efikasna kura detoksi­kacije. Svaki put kad nešto zaboli, otekne, kad se oseti neka nelagodnost, nedostatak apetita, i sl. to je znak da treba izvršiti čišćenje, eliminisati nagore ako je iznad dijafragme ili nadole, ako je trbuh naduven, pun ga-sova, neprijatan zadah stolice itd. Ne odlagati nikad za kasnije što može da se učini odmah i da se spreči eventualna degradacija organa. Gornje nelagodnosti rešavaju se povraćanjem, a donje purgacijom. Onda može da se pređe na post.

Post se sprovodi radi prevencije ili izlečenja bolesti.

Za čišćenje organizma, radi otklanjanja uzroka bolesti: angine pe­ktoris, visokog krvnog pritiska, povišenog holesterola, povećanih tri­glicerida, povećanog šećera u krvi, reumatskih oboljenja, prostate i dr., ja sam koristio Brojsovu totalnu terapiju. To je gladovanje uz primenu Brojsovog soka i Brojsovog čaja na bazi žalfije i drugih po njegovoj pre­poruci.

Prvi put sam gladovao 8 dana, a kasnije po 21 dan, a od septembra 2004. koristim paket hrane za čišćenje organizma.

Kontakt

Telefoni

060/3576999 i 065/8576999

Email

cpaorganic @ gmail.com